تماس با ما
تلفن : 2-56276031 داخلي:  2609
آدرس سايت : http://mtd.irost.org
پست الكترونيك : mtdj@irost.org [ لطفا از ارسال مقاله به اين آدرس خودداري نماييد. مقالات از طريق ثبت نام در سامانه دريافت ميگردند.]
آدرس : جاده قديم كرج- كيلومتر 6 جاده شهريار- زيرگذر پل بادامك- جاده حسن آباد خالصه- خيابان شهيد ابراهيم احسانيراد- مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب - پژوهشكده مطالعات و تحقیقات فناوری- دفتر فصلنامه مديريت توسعه فناوري